EnerGie in Beweging

practice forCraniosacral Therapy

ennlpt-br

You are here: EnerGie in Beweging > Treatments > Breaking the Silence: Trauma Constellations

Breaking the Silence: Trauma Constellations

Opstellen van het verlangen op basis van meergenerationele psychotraumatologie (OMPT)

Breek de Stilte: werken met trauma, splitsing, integratie van delen en innerlijke heling in opstellingen. Werken met opstelling als methode voor traumaverwerking is gebaseerd op de trauma- theorie en opstellingsmethode van prof. dr. Franz Ruppert.

Breek de Stilte is ontwikkeld is door Margriet Wentink. Zie hieronder haar uitleg hierover. In 2010 vertaalde Margriet samen met Wim Wassink de boeken ‘Symbiose en Autonomie’, in 2012 ‘Bevrijding van trauma, angst en onmacht’ en in 2014 ‘Vroegkinderlijk trauma’.

Vanaf 2014 publiceert Margriet Wentink haar Breek de Stilte series:

Breek de Stilte 1: Je verlangen: dwaallicht of kompas? Over verlangens, innerlijke verdeeldheid en vervulling
Breek de Stilte 2: Het mamatrauma: hoe vroegkinderlijke ervaringen je leven ongewild beïnvloeden
Breek de Stilte 3: Help, mijn ouders worden hulpbehoevend: als je hart zich sluit bij de zorg voor je ouders
Breek de Stilte 4: Goud: gelukkig ouder worden: vervulde en onvervulde verlangens op latere leeftijd

“In Breek de Stilte worden opstellingenwerk, hechtingstheorieën, traumaverwerkingstheorieën en het werken met afgesplitste delen zo met elkaar gecombineerd dat een therapeutische werkwijze ontstaat waarmee traumatische ervaringen en ingrijpende gebeurtenissen integer en effectief aan het licht komen en benoemd en verwerkt kunnen worden.

Lichamelijke en psychische klachten, relatieproblemen, moeilijkheden in het gezin of in de omgang met kinderen kunnen aanleiding zijn om hulp te zoeken. Wanneer deze problemen langdurig van aard zijn, blijken zij vaak hun oorsprong te hebben in onverwerkte, ingrijpende gebeurtenissen en in traumatische ervaringen die iemand als kind of volwassene heeft gehad, of die in vorige generaties hebben plaatsgevonden. Ook kunnen als gevolg van traumatische ervaringen van ouders en (over) grootouders de hechtingsrelaties in een familie dusdanig verstoord zijn dat gesproken kan worden van een hechtingstrauma, ook wel ‘symbiosetrauma’ genoemd. Helaas wordt in veel gevallen geen verband gelegd tussen symptomen die in het heden optreden en gebeurtenissen die zich in het verleden of in de familiegeschiedenis hebben voorgedaan, waardoor de ontstane problemen niet bij de oorzaak worden aangepakt.

Op zichzelf is dat begrijpelijk, omdat mensen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt deze het liefst zo snel mogelijk ver weg stoppen, om er niet meer aan herinnerd te worden en zo gewoon mogelijk door te kunnen gaan met leven. Voor de persoon zelf wordt het dan een stil geheim, dat ongemerkt veel invloed heeft op zijn of haar leven, en in volgende generaties. Leven wordt meer óverleven, dan plezierig leven en er gaat veel energie zitten in het stil en verborgen houden, het ver weg stoppen van de traumatische ervaring. Dit heeft gevolgen voor de lichamelijke en psychische en relationele gezondheid van een mens.”

Via Breek de Stilte wordt geleerd hoe cliënten kunnen geholpen worden om de weggestopte herinneringen weer geleidelijk boven te laten komen en de traumatische ervaringen te verwerken. Zo krijgen mensen weer toegang tot hun eigen levensverhaal en kunnen zij zich de waarheid van hun persoonlijke en familie geschiedenis weer toe-eigenen, waardoor ze kracht en innerlijke rust krijgen, en hun eigen mogelijkheden verder kunnen ontwikkelen.”