EnerGie in Beweging

praktijk voorCranio-Sacraal Therapie

ennlpt-br

U bevindt zich hier: EnerGie in Beweging > De Therapeute > Artikel: Olievlekeffect en hoog gevoeligheid

Artikel: Olievlekeffect en hoog gevoeligheid

Bewustzijn en liefde als bron van acceptatie en respect.

Door mijn ogen en vanuit mijn ervaring zie ik dat iedereen hoog gevoelig is. Dit terwijl wij ons bevinden in een wereld waar macht, controle en manipulatie de dienst uit maken. Dit kunnen wij niet in één dag veranderen. Dat vereist intensieve en bewust dagelijkse arbeid met acceptatie, respect en het los laten van oordelen en verwachtingen.

Iedereen zal het er mee eens zijn dat het wel even zal duren voor we zover zijn. Het begint bij je zelf en je zult genieten van het directe resultaat. Wij, als Cranio-Sacraal therapeuten (CST) hebben hier invloed op, wij kunnen zelfs een olievlek effect creëren.

Cranio-Sacraal therapie betekent voor mij, luisteren. Alleen dat al maakt mij bewust van de gevoeligheid.

Bijna 40 jaar lang liep ik rond met mijn gevoeligheid zonder te beseffen dat ik i.p.v. hoog prikkelbaar eigenlijk hoog gevoelig ben geboren. Begin 2004 gaf Etienne Peirsman, leraar Cranio-Sacraal Therapie vorm, meesterschap en empowerment aan mijn “vergeten” en onbewuste hoge gevoeligheid. Van begin af aan bleek ik “dingen” te voelen, te horen, te weten, te ervaren en te zien.

Sindsdien heb ik in een voor buitenstanders uitzonderlijk hoog tempo mij CST eigen gemaakt. De leraar heeft mij telkens talloze voorbeelden gegeven – door wie hij is – om te herinneren wie ik ben. Zonder hem zou ik een druktemaker zijn, een zeer aanwezig, zeer dominant iemand. Dank zij hem ben ik nu bewust van de simpelheid, de stilte, de rust, dat het zo is! De officiële naam van de opleiding is Cranio-Sacraal therapie. Voor mij het zijn cursussen in bewustzijn en liefde in luisteren. Het zijn cursussen in herinneren wie je bent. Het zijn cursussen in acceptatie en respect. Het zijn cursussen in grenzen erkennen en grenzeloos opereren.

In mijn eigen praktijk EnerGie in Beweging in IJsselstein vertel ik al mijn cliënten dat het bij mij in de praktijk de omgekeerde wereld is, hier kan en mag alles. Hier is pure acceptatie en respect. Hier mag jij zijn wie je bent. Dit is voor mij CST. Ik laat mijn cliënten zien dat ieder van hen hoog gevoelig is op zijn eigen manier. En dit in de stilte van een CST sessie.

Dat deze hoge gevoeligheid normaal is zijn we vergeten. Dat we dat vergeten zijn is pas paranormaal. Wat is normaal? Alles is toch betrekkelijk? Ik leerde respect en acceptatie te hebben voor elke cel in het lichaam. Ik leerde dat elke cel een bewustzijn heeft. Dat de cellen behalve hun eigen specifiek taak nog een andere taak hebben, namelijk overleven door alles te doen om het lichaam te beschermen. Dan vraag ik, als we zo zien, denken en ervaren, is er dan nog ruimte voor angst? Ik ervaar dat waar liefde is, is geen ruimte voor angst. Sinds dag één van de opleiding ben ik dat dagelijks aan het checken en het klopt nog steeds. Ik zie bij elke behandeling de transformatie, de blik van liefde, dat ah… dit ben ik, liefde, acceptatie en respect!

Dan vraag ik me af, waar komen de angsten en onzekerheden vandaan? Waar is het vertrouwen in de eigen zelf gebleven? CST leert ons luisteren. Luisteren naar onze hart. Ik leerde een verbinding te maken tussen het hart en de hersenen. Deze combinatie is zo krachtig. Het hart wil altijd onderzoeken, nieuwe dingen ontdekken, nieuwe uitdagingen aangaan. De hersenen waken over de risico’s. Zie je nu, wat er gebeurt als beide samen werken? Wij zijn werkelijk in staat alles uit het niets te creëren. Dat is wat CST ons leert.

Dat heb ik sinds dag één gedaan. Zijn passie werd mijn passie. Zijn respect, de mijne. CST leert ons dat wij grenzeloos zijn. In een grenzeloze wereld met acceptatie en respect in het hier en nu er is simpelweg geen ruimte voor angst en onzekerheden. Daarom zijn wij zo gedreven met CST. Om mensen op hun eigen manier, op hun eigen tijd te laten herinneren wie ze zijn, áls dat hun keuze in het hier en nu is. Als ze dat keuze niet maken, blijft het hun keus. Onthoud: naast liefde als bron, zijn acceptatie en respect de basis, de achtergrond.

Ik herinner al mijn cliënten aan iets zeer belangrijks dat ver weg in de vergetelheid is geraakt: mijn energie is van mijn, en die van jou is van jou. Elk van ons heeft genoeg energie voor zichzelf. We hoeven elkaar geen energie te geven of het van niemand anders te nemen. Dit is de energetische grens. Niet minder belangrijk maar wel degelijk complementair is het bewustzijn van onze fysieke grenzen, onze lichaam dat steunt op de botten van het skelet. Dit is de eerste stap in bewustzijn.

Stap nummer 2 van bewustzijn. Komen we energie te kort of hebben we te veel? Ik laat elke cliënt die teveel of te weinig energie heeft een verbinding maken met gelijktijdig de aarde en de kosmos. Zo kunnen zij hun energie die teveel is cadeau geven aan de aarde of aan de kosmos of de kosmos en aarde bedanken voor de energie die zij van hen ontvangen. Volgens CST hebben alle lichaamscellen een bewustzijn en elke cel weet precies wanneer haar energie balans bereikt is. Zo krijgen we geen leegloop of geen system overload!

Stap nummer 3 van bewustzijn is dat we onszelf mogen beschermen zonder voor de buitenwereld af te sluiten. Ik laat cliënten altijd kiezen wat voor bescherming zij willen. Of een ei, een magische vorm zonder begin of einde, of een cirkel, een piramide of andere geometrische vorm die het bewustzijn bevordert of mij lievelingsvorm, een duikpak! Belangrijk is dat wat voor vorm dan ook, het komt van binnen in. Om precies te zijn van een plek in het midden van het lichaam, vier vingers onder de navel: de Hara voor de Japanners, de Tantien voor de Chinese. Hara is een Japans woord dat “buik” betekent. Het zwaartepunt van het lichaam ligt in de buik, iets onder de navel. Ja, voor de zeer hoog gevoelige onder ons die veel last hebben van energie van anderen, thuis, op feesten, in winkelcentra of op straat, of soms zelfs altijd. Ik vraag de cliënt om de gekozen vorm met puur goud te beschilderen. Goud is een magisch metaal. Het filtreert de positieve energie en het reflecteert de negatieve energie (de lagere frequenties, want het positieve en negatieve hebben een toegevoegde negatieve connotatie!). Op deze manier kunnen de hoog gevoelige onder ons tot rust komen en “vrij” rond lopen. Ook belangrijk hiervoor is nogmaals bewust te zijn van de eigen support, steun, de botten, het skelet! Dat is onze “hardheid”. Het skelet zorgt samen met de spieren voor de stevigheid van het lichaam.

Stap nummer 4 in bewustzijn zijn de ankers. Het valt op dat mensen óf te geaard zijn, te veel contact met de aarde hebben óf te veel met hun hoofd in de lucht lopen. Beide vormen zijn op zich oké. Het punt is, zij zijn niet in balans, met alle bekende consequenties: geen of gebrekkig concentratievermogen, hoofdpijn, depressies, etc. Ik laat cliënten visualiseren dat uit hun lichaam, uit elke cel, wortels schieten naar het midden van de aarde en naar de kosmos. Het middelpunt van de wortels is rondom de navel. Daar ligt de Hara voor de Japanners, het derde Chakra, Manipura, de solar plexus, voor Indianen, etc. Voor mij het is het middelpunt waar onze levens en emoties beginnen, los van de navelstreng. Belangrijk is ook het concept van ontvangen. Daarom vraag ik de cliënt of die niet alleen de eigen wortels wilt schieten naar de aarde, maar ook toestemming geeft aan de aarde om vervolgens haar wortels te ontvangen. Dan maken we de cirkel rond, want de persoon visualiseert de eigen wortels naar de aarde en de kosmos, terwijl diezelfde persoon de wortels van de aarde en kosmos ontvangt.

Mijn eigen ervaring en die van mijn cliënten is dat deze zeer eenvoudige stappen helpen om het bewustzijn te verruimen en zo de hoge gevoeligheid “gewoon” te maken. CST brengt de mens letterlijk naar binnen, naar hun innerlijk, naar de bron. We luisteren naar de cellen en ze roepen tegen elk van ons: Hé, kom is binnen kijken, kom de rijkdom van liefde zien, kom naar je eigen plek van rust en stilte. Je plek van tevredenheid en vertrouwen. Iedereen heeft het. Iedereen kan zich het herinneren. Dan is nog een keer de cirkel weer rond.

Behalve met CST zijn er uiteraard talloze andere manieren om naar je zelf te luisteren, je zelf herontdekken en het bewustzijn te verruimen. Je kunt bijvoorbeeld elke dag tenminste één (1!) minuut mediteren, de resultaten zijn wonderbaarlijk. Dit is zelfs “wetenschappelijk” bewezen. En wat denk je van yoga of Qi-Gong (Chi Kung) oefeningen? Wat denk je van de hond uitlaten en helemaal in het hier en nu zijn? Ja, zo simpel en het word nog mooier, alle voorstellen die ik hier geef liggen voor de hand, zijn gratis en ook voor iedereen bereikbaar! Dus voor de hoog gevoelige onder ons, het toverwoord is de stilte in gaan. Kies hiervoor je eigen manier. Wees bewust van je eigen energie, dat je jezelf mag afsluiten en dat je selectief kan zijn met de energie die je naar binnen laat komen. Jij bepaalt de spelregels, je blijft wie je bent en wat je bent is puur liefde. Je bent perfect en compleet. Je bent al en al gezondheid, tevredenheid.

Iedereen die dit artikel leest is hoog gevoelig, ziet alles, voelt alles, hoort alles en weet alles! In mijn ogen hiermee omgaan is puur een kwestie van bewustzijn. De stappen die ik hiervoor gebruik heb ik net beschreven. Wat zijn jouw stappen? Wat wil je? Wat kies je? Dit is een gave die we allemaal hebben, geniet ervan! Kies wat je doet, met wie, hoe en wanneer. Het zijn jouw voorwaarden. Het is jouw leven. Het zijn jouw leer momenten. Niemand anders kan de zegeningen ondervinden van jouw problemen die tevens je dienaren zijn.

Accepteer en respecteer wie je bent, de gave die je hebt, bescherm je energie en neem van mij aan, wie jij in werkelijkheid bent NIEMAND NOOIT kan veranderen! Wees een waarnemer, een luisteraar. Gebruik je hoge gevoeligheid om te herontdekken wie je bent: liefde. Niets meer, niets minder. Gewoon ZIJN wie je al bent!

Mijn keuze is gemaakt. Ik werd hierin begeleid door verschillende leraren, paarden en pasgeborenen! Ik heb een eigen praktijk aan huis, I put my money where my mouth is! Ik voeg de daad bij het woord.

Ik ben mijn leraren zeer dankbaar dat ze CST in mijn leven hebben gebracht en ik weet dat ik hun nooit kan terugbetalen voor alles wat ik sindsdien ontvangen heb. Ik kan wel diezelfde liefde, acceptatie, respect en bewustzijn overbrengen op mijn cliënten. Hen het laten ervaren en herinneren, sessie na sessie. Mijn enige doel is dat elke cliënt op zijn eigen tijd, snelheid en met zijn eigen voorwaarden zelfstandig en onafhankelijk hun weg creëren.

Ik heb in dit artikel verteld over hoe ik met hoge gevoeligheid om ga. Ik heb het nog niet gehad over de consequenties ervan in mijn dagelijkse leven. Steeds vaker zie ik door de “illusie” van de beperking, het niet kunnen, niet mogen zijn, geen tijd hebben, te druk hebben. In het begin het was zeer pijnlijk om zo gevoelig te zijn en bij wijze van spreken alles te kunnen zien, weten, horen, voelen en ervaren. Ik zag de zaken helder en ik wist wat de gevolgen kon zijn, wat er “mis” kon gaan.

Als meisje wilde ik al die kennis met mensen delen. Maar als kind zijnde leidde deze “naïviteit” tot onmacht, gevoelens van machteloosheid, woede, verdriet en diepe frustratie. Ik begreep niet dat mensen niet wilden groeien en de traagheid van de acceptatie van hun eigen potentieel. Ik was er heilig van overtuigd dat de bedoeling van zo’n hoge gevoeligheid en kennis was om mensen te “helpen”. Nu weet ik gelukkig beter! Nu weet ik dat wat voor mij zo vanzelfsprekend is, te weten, keuzes maken, niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Nu weet ik dat met bewustwording, worden we letterlijke bewust dat we de keuzes hebben. Pas daarna gaan we keuzes maken!

Ik neem mijn kwetsbaarheden waar. Ik zie ook steeds duidelijker hoe mensen met mijn gevoeligheid en goedheid omgaan. Om met een onbevangen blik door de illusie te zien “gebruik” ik observatie, luisteren, acceptatie, respect en liefde. Onbevangen zijn koste mij in het begin heel veel energie. Er was heel veel liefde, en heel veel vergiffenis nodig om mijzelf te zijn. Om mijn eigen waarde te (her-)erkennen. Grappig, nu kom ik er achter dat dit alles is wat ik wil. Ik hoef niets te bewijzen. Ik hoef niets te rechtvaardigen. Neem van mij aan, dat valt niet mee. Neem van mij aan, het is toch simpel (achteraf bekeken!) Ik kan niets anders zeggen dan A vida é bela: het leven is mooi. Dit is werkelijk het paradijs op aarde!

Het zijn soms pijnlijke ervaringen. Deze confrontaties met mijzelf.

Ik werd mij ervan bewust dat iedereen recht heeft op zijn pijn, op moeilijkheden, net zoals iedereen recht heeft op geluk, liefde en rust. Ook werd ik er mij van bewust dat iedereen recht heeft om te kiezen, mijzelf inclusief, kiezen om niet te willen zien, niet te voelen, niet te horen, niet te weten. Voor mij begon hiermee ook een nieuw hoofdstuk in mijn leerproces: los laten, leren een waarnemer te zijn. Leren open zijn voor de kennis. Leren hoe kan ik manifesteren wie ik ben, vooral de hoge gevoeligheid. En weer is de cirkel rond, ik kan via Cranio-Sacraal therapie manifesteren wie ik ben. De intenties en verwachtingen los te laten. Niet te willen helen, niet willen helpen, neutraal zijn, luisteren, aanwezig zijn, zijn. Het wordt steeds simpeler, korter en duidelijker, zijn wie ik ben. ZIJN.

Keer op keer is de cirkel rond. Dit is de empowerment die ik in het begin over had. De beloning is dat door niets te doen, bereik ik nu alles. Nu het is 1% spanning en 100% resultaat. Ik word langzamerhand grenzeloos. Ik word doorzichtig. Zo transparant als een spiegel. We zijn ook spiegels van elkaar, hoe schoner de spiegel, hoe duidelijker de reflectie. Ik ben. De kracht uit de stilte. Hard en zacht in één. Harde, duidelijke grenzen, zachte transformatie, krachtig als het hart. Het kan anders. Het kan, ik ben het bewijs daarvan. Dit is niet het einde, dit is pas het begin!

Deze zijn de ervaringen van een hoog gevoelige persoon die zich bewust werd van haar hoge gevoeligheid dank zij CST. In tegenstelling tot de “normale” gang van zaken ben ik getransformeerd van iemand die alles tegelijk deed “at the speed of light” naar iemand die herontdekt heeft de traagheid van het derde CS ritme. Dit is de diepte tegenover de oppervlakkigheid. Dit is de stilte tegenover de snelheid. Het gevoelsmatig eindeloos universele ritme, “the Breath of live” zelf. Lang leven de rust en de stilte!

Artikel geschreven door Gláucia Pedrosa Canabrava. Praktijkhoudster van EnerGie in Beweging. Een praktijk die Cranio-Sacraal Therapie heeft als kapstok voor het werken met hoge gevoeligheid, energie, bewustzijn en liefde.